2018. november 1.

Ha a fény áthatol rajtunk, létrejön az élet

Mikor személyiségünket a lélek szemszögéből nézzük, látjuk mindazt, amik már vagyunk, de azt is, amik még lehetünk. „Térben és időben” látjuk a megtestesült lélek külső megjelenési formáját, ami a képességeit alakítja. Ezáltal tanuljuk meg az életet – a saját életünket – újfajta módon megérteni. Lelkünk „fényszínének” felismerése egyfajta „beavatási” tapasztalat, mikor már megértettük lelkünk célját. Személyiségünk sugár-energiáit és hármas ÉN-ünk energiáit is csak akkor vagyunk képesek érzékelni, ha saját magunkat már őszinte figyelemmel szemléljük.

De a legfontosabb energiasugarunkat, az életünk fő témáját, megtaláljuk a születési dátumunkban is. A „munkasugarunkat”, amely vagy a magunkkal hozott tulajdonságainkat erősíti, hogy megosszuk őket a világgal is, vagy a gyengeségeinket érinti, hogy kiépítsük magunkban ezeket a képességeket is. Például: én (19)34.06.19-én születtem. Ha összeadjuk ezeket a számokat (az évszázad nem személyes szám), majd végül leredukáljuk egy egyjegyű számra – 3+4+6+1+9=23, 2+3 = 5, megkapjuk azt a számot, ami megfelel az energia- vagyis munkasugarunknak. Ha egy születési dátum így levezetett eredménye 9, az a VII. sugárnak felel meg, ha az eredmény 8, az a VI. sugárnak. A személyiségünket is kíséri egy energiasugár, ami egyben meghatározza a sajátosságainkat is. Ez az energia befolyásolja azt, hogy milyen módon állunk hozzá az élethez és a feladatainkhoz. Ezt az energiát is felismerhetjük a születési dátumunkban. Például: az én születésnapom 19-én van, így 1+9=10, ami azt jelenti, hogy az I. sugár energiái alapján kezelem az életemet és a feladataimat. Az egyes sugár-energiák még egyszer röviden – de ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a magunkkal hozott képességeinktől függ, hogyan reagálunk egy-egy sugár energiájára:
 • I. sugár – az akarat vagy hatalom sugara
  Ezt a sugarat az erő sugarának is nevezik, és nagy akaraterőre, bátorságra, elszántságra és a hatalom képességére utal. A hatások közötti különbségek abból adódnak, hogy ott van-e mellette a szeretet vagy sem. Az I. és VII. sugár együtt új ciklust hozhat létre, elsősorban mikor a régi formák feloldódnak. A politikusok és menedzserek is az I. sugártól kapják az energiáikat. Az újat mindig az 1.-3.-5.-7. sugarak indítják el, még akkor is, ha az „út” először befelé, a képességekhez vezet, hogy használhassuk őket a világban.
  Gyengeségek: büszkeség, becsvágy, makacsság, keménység, arrogancia és a mások fölötti uralkodásra való hajlam
  Tanulási témák: érzékenység, alázatosság, együttérzés, tolerancia, türelem
 • II. Sugár – a szeretet-bölcsesség sugara
  A 2.-4.-6. sugarak hatása inkább egy befelé forduló, fogékony és érzékeny életet tesz lehetővé, jó intuíciót ad, és hozzáférést biztosít a szellemi síkokhoz. De ha valaki még mindig illúziókban és fanatizmusban él, vagy túl érzékeny, nehézségei adódhatnak a külvilággal. Fontos, hogy a szeretetet újfajta módon értelmezzük. A fejlődés útja a gondolati síkkal való kapcsolat, és a gondolkodási képesség kibontakoztatása. Ekkor válhat valaki alkalmas tanítóvá, mert ennek a sugárnak a sajátossága, hogy a belső felé, a képességek felé fordul.
  Gyengeségek: közömbösség, önzés, bizalmatlanság, passzivitás
  Tanulási témák: szeretet, együttérzés, önzetlenség, energia
 • III. sugár – a gyakorlati intelligencia sugara
  A 3. sugár a Föld és ezért egyben az anyag energiasugara is. Ajándéka az élet kreatív energiája, melynek célja, hogy felépítse, vagy nagy fantáziával megvédje azt, amit meg akar tartani. Így ez a sugár – ami szorosan kötődik a 6. sugárhoz, az idealizmus energiáihoz – gyógyító hatású is lehet a test számára. De a változáshoz vezető első lépés – mikor az érzelmek még túl hangsúlyosak az életünkben, állandóan elfoglaltak vagyunk, és figyelmünk mindig csak a külvilág felé irányul – a befelé fordulás és a gondolkodási képességeink kibontakoztatása lesz.
  Gyengeségek: elszigeteltség, pontatlanság, szórakozottság, konokság, kritikusság
  Tanulási témák: együttérzés, tolerancia, pontosság
 • IV. sugár – a konfliktuson keresztül elért harmónia sugara
  Ez a sugár szorosan kapcsolódik az evolúció erőihez, támogatja az új kezdetet, hogy az élet tovább növekedhessen. Magában hordozza a képességet, hogy egyesítse a Fent-et és a Lent-et, ezért ez a küzdelmek és harcok sugara is egyben. De ez a művészek vagy a merész könnyelműséggel kockázatot vállaló játékosok energiája is. Lehet valaki jó szónok, vagy jó író, még akkor is, ha szívesen burkolózik hallgatásba is. Gyűlöli, ha valamit rá akarnak kényszeríteni, ezért mindig a saját útját keresi, és a saját ritmusában él.
  Gyengeségek: aggodalmak gyötrik, pontatlan, tele van szenvedéllyel, extravagáns
  Tanulási témák: bizalom, pontosság, vidámság, önzetlenség
 • V. sugár – az értelem energiáinak sugara
  Az 5. sugár befolyásolja a szellemtudományok kibontakozását, ez az energia köti össze az isteni ideát az emberi eszmékkel. Egy 5. sugárban élő ember nem hagyja magát befolyásolni, és hajlamos mindent kielemezni. Rendkívül érzékeny az igazságok felismerésére, vonakodik követni a szabályokat, és nagyon kritikus tud lenni. Ez a sugár segít megvilágítani az értelem síkját, és megkülönböztetni a „valóságost” és „valótlant”.
  Gyengeségek: előítéletek, kicsinyesség, kritikusság, együttérzés hiánya
  Tanulási témák: szeretet, nyitottság, odaadás, alázatosság
 • VI. sugár – az odaadás sugara
  Ez a nagy eszmék sugara, függetlenül attól, hogy katedrálist vagy világbankot építünk. Az embert még a vágytermészete uralja, individualista, és nehézséget jelent számára integrálódni egy csoportba. Inkább csendes természetű, de könnyen dühbe jön és haragra gerjed. Mindig a tökéletességet keresi, így egy barát könnyen ellenséggé válhat. Függetlenül attól, hogy egy szent, egy mártír, vagy egy fanatikus harcos, könnyen elragadják az érzelmei.
  Gyengeségek: féltékenység, előítéletek, bizalmatlanság, fanatizmus, babona
  Tanulási témák: erős jellem, az igazság iránti szeretet, tolerancia, vidámság, belső egyensúly
 • VII. sugár – a ritmus elvének sugara
  A 7. sugár a „főpapok”, az okkult tanítók és egyes menedzserek sugara, mely az idő ritmusát közvetíti, hogy elindítsa az átalakulási folyamatokat. Új struktúrákat alkot, miközben a régieket megváltoztatja. A 7. sugár funkciója egy olyan eszmény megvalósítása, amely összekapcsolja a szellemet és az anyagot, a láthatót és a láthatatlant, a régit és az újat, a közelit és a távolit. Az intuíciók elfogadása által a „látottak” beilleszkedhetnek az életbe.
  Gyengeségek: körülményesség, büszkeség, magunk túlbecsülése, babona
  Tanulási témák: az egység felismerése, szellemi nyitottság, tolerancia, alázat, szeretet, szerénység
A növekedés és a kibontakozás mindig felemelkedés a „sűrű anyag” síkjáról egy egyre áteresztőbb, finom anyagú síkra.

Eva Gostoni

 • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts