2019. március 1.

Egy fontos időben, egy korszakos átalakulásban élünk

És lépéseinket a kozmosz kíséri. Így teszi a lelkünk lehetővé, hogy egy új energia, a fénynek egy új képessége bontakozhasson ki bennünk. A fény hét különböző energiájának, hét különböző képességének hét különböző színe is van, melyek, mint nagy sugarak, lehetővé teszik az élet fejlődését.

Minden sugár energiája egy másik minőséget képvisel, egy másik képességet közvetít. Egyesek közülünk a 2-es, 4-es vagy 6-os energiával vannak kapcsolatban, és ezáltal érzelmi alapú a természetük, míg mások az 1-es, 3-as, 5-ös vagy 7-es sugarakra reagálnak, ami által inkább gondolkodó természetűek. Tehát vannak, akik elsősorban a vallásokban hisznek, míg mások inkább a tudományban. Így a különböző beállítottságaink alapján sokszor szemben állunk egymással. A vallásos ember a misztikus utakon keresi Isten létezésének a bizonyítékát, egy tudós pedig a saját módszerein keresztül juthat ugyanahhoz a felismeréshez. Egyszer mindannyian megértjük, hogy ez a két képesség összetartozik, hogy az egyik a másik nélkül nem alkothat teljes képet az életről. Ezért van szükségünk újra és újra egy következő lépésre, annak a befogadására, ami még nem vagyunk. Így támogatja az ég a fejlődésünket, és változtatja a minket befolyásoló energiákat. Az elmúlt évezredekben – ellentétben a mai felfogásunkkal – kifejezetten vallásosak voltunk. Fontos érdeklődési területnek számított a halál utáni élet, és a hitünk szilárd is volt ebben. Az akkori embert az élet finomanyagú és természeti erői iránt való érzékenység jellemezte. De az idők folyamán erre az örökségre egy ellentétes civilizációt építettünk. A mai emberiség a hangsúlyt kizárólag a kézzelfoghatóra, a láthatóra, az anyagra helyezi, csak arra, amit bizonyítani, rögzíteni, elemezni és használni lehet. Ezáltal mind a két civilizáció – a saját ideáljaival – messze eltávolodott a középtől. Az elkövetkező Vízöntő-korszak a középutat fogja tanítani, új időszakot fog bevezetni, hogy az anyagit és az éterit, a láthatót és a láthatatlant, a kézzelfoghatót és a szellemit egyenértékűként tudjuk megélni. Az emberiség fejlődése különböző nemzeti csoportokra is osztódik, de az egyes országok sajátosságai nem csak a földrajzi hely, vagy az éghajlati viszonyok által alakulnak ki. Minden nemzetet, ahogy minden embert is, a saját energiasugarai befolyásolják, és vezetik lépésről lépésre a saját tanulási útján, ami formálja mind a nemzeti, mind az egyéni sajátosságokat. Milyen könnyen felismerhető mindebből, hogy az átalakulás nemcsak az egyes emberek, de az egyes nemzetek számára is elengedhetetlenül szükséges. Így érthetővé válik az is, hogy ha egy új képességet szeretnénk megtanulni, akkor ez könnyebb lesz egy olyan országban, ahol az már a nép sajátosságaihoz tartozik. Ezért is születik a lelkünk egy bizonyos országba, vagy költözünk később egy olyan helyre, ahol az energiák a fejlődésünket támogatják. Kivéve, ha a „továbbhaladás” nehezünkre esik. Mert akkor inkább egy olyan országot és helyet választunk, melynek az energiáit már ismerjük a múltunkból, és egyezik a már meglévő egyéniségünkkel. Életről életre tanuljuk – a lelkünk céljainak megfelelően – az élet minőségeit magunkba integrálni. Tanuljuk a színek fényét felvillantani magunkban, és átsugározni magunkon. A sugarak mint színek: A piros az I. sugár, a narancssárga a VI. sugár, a sárga a III. sugár, a zöld a IV. sugár, a világoskék a II. sugár, az indigókék az V. sugár, a lila a VII. sugár színe. A „tanulási utunk sugara” a születési dátumunk számainak összege (az ezres és százas számok nélkül). Az én számaim például: 19.6.(19)34 = 23 = 5. Így az én tanulási utam az V. sugár útja. A sugarak mint energia: Az I. sugár energiája az akarat, mint az élet fő impulzusa. A vezetés, irányítás és kormányzás képességét tanítja és közvetíti. Ezeket a sajátosságokat mutatja fel Anglia és Németország, és mint belső erő hordozza magában Kína, India, Egyiptom és Görögország. A II. sugárenergia a kereső, vágyakozó és áramló szeretet. Ez az energia olyan országokra jellemző, mint Brazília, Indonézia és Svédország. A III. sugárenergia a tudás keresése, és a mindig újfajta kérdések megválaszolására való hajlandóság, amit olyan országok képviselnek, mint Svájc, Franciaország, Kína és Nepál. A IV. sugárenergia, a szépséget és harmóniát szeretné megvalósítani, ami által viszont számos összeütközést hoz létre az életben. Az országok, melyek ezt az energiát élik: Brazília, Olaszország, Magyarország, Japán és Tibet. Az V. sugárenergia a magasabb tudás útját támogatja, és az elkövetkező időkben egyre nagyobb csoportok fogják ezeket az energiákat erősíteni és képviselni. A VI. sugárenergia az idealizmus, az odaadás és az áldozatkészség energiája. Ez az energia különösen erősen befolyásolja az olyan országokat, mint Amerika, Argentína, Oroszország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Írország és Izrael. Egy ideálhoz való ragaszkodás jellemzi ezeket az országokat. De a VI. sugár visszahúzódó ereje változásokat okoz mindezekben az államokban. A VII. sugárenergia a nagyobb fény aktiválása, melynek az energiája az „egészre” mutat. A cél az egyesülés és nem a kirekesztés. Ez az energia, mint belső képesség él már az olyan országokban, mint Afrika, Egyiptom, Ausztrália, Hollandia, Jugoszlávia, Portugália és Spanyolország. De már Oroszország, Thaiföld és Tibet is kezd ehhez az érkező nagy energiához kapcsolódni. Mert minden egyes sugárenergiának hét különböző síkja van, a már elért képességek hét különböző minősége. Ezáltal milyen könnyen felismerhetjük, hogy miért születtünk egy adott országban, vagy miért költözünk idővel egy másikba. Miért vonz minket a szokásaival, hagyományaival és tanításaival néhány ország olyan ellenállhatatlanul, és miért választunk bizonyos országokat, ha pihenésre vagy feltöltődésre vágyunk? Hány – eddig öntudatlanul meghozott – döntésünk okát érthetjük meg így lassan! És még egy érdekes gondolat! „Egy büszke nemzet” tagjai vajon hányféle különböző népből inkarnálódtak, hogy ez által tanuljunk újra és újra különböző közösségek részei lenni?

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts