2021. február 1.

Egy következő lépés

Különböző energiákkal és gondolkodási képességekkel rendelkezünk, így különböző utakon is keressük a valóságot. Ha különböző energiákhoz, különböző minőségekhez tartozunk, ennek megfelelően találkozunk az élettel. Vajon inkább érző, vagy gondolkodó emberek vagyunk? A természetünk inkább befogadó, vagy hatást gyakorló? Vallásos vagy tudományos csoportokhoz szeretünk inkább tartozni? Lehet, hogy nem szeretjük a tudományos gondolkodásmódot, mert túl hidegnek, túl keménynek, és érzések nélkülinek tartjuk. Mások viszont a misztikus gondolatokkal nem akarnak foglalkozni, mert számukra csak a kézzelfogható tudás fontos. Így ha Istent keressük, és vallásosak vagyunk, – hogy Istennel találkozzunk – misztikus utakon járunk. De ha a tudományban hiszünk, és szeretjük a technológiai, vagy pszichológiai módszereket, akkor ezen az úton is ugyanarra a felismerésre jutunk. Egyszer mindnyájan meg fogjuk érteni, hogy ez a két út összetartozik, mert egyik sem ad teljes képet az életről a másik nélkül.

Minden új korszakban lehetőségünk van tudatosságunk tökéletesítésére, és újabb képességek megszerzésére. A lemuriai korszakban az első igazi emberek célja a fizikai test tökéletesítése, a test uralása volt. Az atlantiszi időkben az érzelmeink fejlesztésére volt lehetőségünk, és olyan erős asztrális tudatosságot értünk el, ezt a polarizáló képességet olyan jelentősen fejlesztettük, hogy ezek az energiák még korunkban is uralni tudják az életünket. A jelenlegi emberiségünk célja és feladata, hogy kibővítsük a mentális energiáinkat. Napainkban a gondolkodási képességeinket elsősorban meghatározott területeken használjuk. Ennek eredménye a jelenlegi tudomány és technológia. De a jövő azt kívánja, hogy megváltoztassuk és kibővítsük tudatunkat. Amikor a gondolkodó ember elkezdi önállóan és felősségteljesen használni a gondolatait és energiáit, lelke természetes kreativitását, akkor ezt az élet külső síkjai is visszatükrözik. Amikor a szív és a fej összekapcsolódik a lélekkel, létrejön a kreativitás képessége. A fej, a szív és a torokcsakra hívja elő a lélek energiáit, az egyre erősödő kreativitást. Így akár képet festünk, gyermekeket nevelünk, betegeket gyógyítunk, akár új gondolatokat közvetítünk, új politikai ötleteket képviselünk, jobb gazdasági struktúrákat fejlesztünk – kreativitással szolgáljuk a világot. Mert ami a lélektől származik, az mindig mindkettőt magában foglalja: a kreativitást és a szolgálatot is. Az élet alapvető kifejeződése az akarat éppúgy, mint a szeretet. Hisz a kreativitás nem más, mint az isteni teremtőerő megnyilvánulása, a lélek leglényegesebb célja. Az orvosok és a gyógyítók is egyre inkább együtt fognak működni. A specializációnak köszönhetően számos terület óriási haladást ért el, de az egy területre történő szakosodás könnyen vakká tehet más területek iránt. Ma a különböző területek szakemberei már elkezdtek együtt dolgozni a betegek érdekében. A szakosodott orvosok egyre inkább kapcsolatba lépnek homeopatákkal, akupunktúrás szakemberekkel, vagy olyan specialistákkal, akik felismerik az energia áramlását, ami befolyásolja a test működését. Az asztrológiát is egyre inkább bevonják, hogy világosabban megértsük a magunkkal hozott sajátosságokat, felismerjük a jelenlévő mintákat, és a minket formáló energiánkat. A tudatunk bővítése érdekében segítő lelkek kísérik a munkánkat. Mert mint lélek, egy bizoyos lélekcsoporthoz tartozunk, annak megfelelően, hogy mi a feladatunk. Milyen sokat segít az a gondolat, hogy egy láthatatlan lélekcsoport részei vagyunk, hogy szorosan kapcsolódunk a lélektestvéreinkhez, akik kísérnek és vezetnek is minket. Minden tudatosan élő és tudatosan gondolkodó embernek erős kisugárzása van, amire a még tudattalanul élők reagálnak. Ugyanezt látjuk a politika, a gazdaság és a mindennapi élet különböző területein is. A tudatosan gondolkodók felismeréseket teremtenek. Ha tudatos a kapcsolatunk a lelkünkhöz, akkor ez reménnyel, készséggel és teljes bizalommal tölti el az életünket. Ha tudatosan éljük a kapcsolatunkat a lelkünkkel, ez segít megtenni a következő lépést, és eggyé válni azzal, ami még nem vagyunk.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts