2022 február 1.

Az evolúció ciklusai

A szellem energiái teremtik és éltetik az anyagot. Az evolúció keretében a világlélek csoport-fomákra, majd később egyéni lelkekre oszlik, hogy így tovább fejlődhessen. Az emberi evolúció a felette és alatta található evolúciók között helyezkedik el. Az egyik oldalon számtalan olyan lény él, mely már lényegesen magasabb szinten áll, mint az ember, mert már az elmúlt időszakokban lépték át azt a fokot, ahol az ember most áll. A másik oldalon számtalan evolúció található az ember alatt is, melyek csak a következő időszakokban fognak érni. De a természetben minden összefügg egymással. A léleknek testre van szüksége, hogy a fénypontja lánggá válhasson. A lélektestnek a növekedése és a kiterjedése által a fénye sugárzik, és erőssé válik, hogy a szivárvány minden színében ragyoghasson. Ez az út viszont végtelenül hosszú, és a kiteljesedésig számtalan lépcsőfokon kell végighaladni.

Így az emberi fejlődés öt lépcsőfokra osztható, tehát az evolúciónk ötszörös felépítésű. Így a fejlődést öt egymást követő fokozatnak is lehet nevezni. Az előrehaladás első lépcsőfoka abban a pillanatban kezdődik, amikor az állat-ember a gondolkodó szellemmel eggyé válik, és ezáltal emberi lénnyé válik, és ez addig tart, míg az érzelmek uralomra nem kerülnek. Ez a fokozat időben egybeesik a lemur és a kora atlantiszi időszakkal. A fejlődés e szakaszában a tudat kizárólag a fizikai testben gyökerezik. Az ember minden törekvése testi vágyai kielégítésére irányul, teljesen fizikai természetében él, és nem pazarol gondolatokat magasabb eszmékre. Ez a szakasz az 1 – 7 éves gyermek szintjének felel meg. A második szint olyan fejlődést jelent, melyet elsősorban a vágyakra irányuló gondolkodás és az érzelmi élet kialakulása jellemez. A vágyak már nem kizárólag fizikai természetűek, mert a gondolkodás egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Ez a fázis késő atlantiszi korral azonosítható. Az ember tudatára ébred homályos vágyainak, melyek nem függenek össze fizikai testével. Képes arra, hogy vad és meggondolatlan odaadással síkraszálljon a közvetlen környezetében élők érdekében. Emellett ugyanilyen vad és értelmetlen gyűlöletre is képes, mert még nem uralja teljesen gondolkodását, és hajlamos végletes megnyilvánulásokra is. Ez az időszak a 7 – 14 éves gyermek szintjének, vagy annak az időszaknak felel meg, amikor a gyermek növekedik, érni kezd. A harmadik szinten kezdődik az emberi fejlődés legfontosabb szakasza, amikor kifejlődik a gondolkodás képessége, és a tudat a mentális egységbe vált. Ez az időszak a 14 – 28 éves ember életkorának felel meg, és hosszú, mert nagyon sok a tennivaló. Az ember már tud uralkodni a testén, és minden életében egyre jobb testet épit fel magának. Finomodott igényekkel bíró érzelmekkel is rendelkezik, élvezi az intellektus által nyújtott örömöket, és olyan mentális testre törekszik, mely egyre jobban megfelel érdeklődése sokrétűségének. Vágyai már ismerik a szellemi törekvéseket, melyek kezdetben mentális, később pedig elvont célokra is irányulnak. A negyedik szint magasságában teljesedik be az egész személyiség tudatos egyesítése. Az ember megtalálja önmagát. A messze idegenből hazavágyó fiú így szól: „Útra kelek, és visszatérek Atyámhoz.” Az ember cselekvő, érző és gondolkodó egységgé vált. A személyiség elérte a csúcspontot és tudata, amely eddig kizárólog a személyiség érdekeit képviselte, fokozatosan a lelki élet felé irányul. A hazafelé vezető úton fáradság és fájdalmak közepette, megkezdődik az átváltozás műve. Az ember felismeri, hogy a léleknek ahhoz, hogy hatni tudjon, teljes fizikai, érzelmi és mentális kifejezési lehetőségekre van szüksége. Ezért mindent megtesz, hogy tudása nagyobb összefüggésekben gyökerezhessen. Ez jellemzi a felnőtt embert a 28 és 35 életéve között. Ebben az időszakban megtalálja önmagát, és felfedezi, hogy az életnek melyik területén képes a legeredményesebben tevékenykedni, teljesítményt nyújtani. Így lesz elégedett a fizikai világban elfoglalt helyével is. Végül az ötödik lépcső szintjén a tudata személyiségről teljes egészében a lélekre helyezi át a súlypontot. Az ember visszahúzódik legbelsőbb lényébe, és megtanulja a tűz energiájának jelentőségét, mely a szellem hatóereje. Egész lénye összeolvad a belső tűzzel, és terveivel, a további feladatokkal a következő fizikai testében, foglalkozik. De a növekedés lépcsőfokai , melyek az evolúciót jelentik, végtelenül hosszú idő folyamán történik. Minden fejlődés elképzelhetetlenül lassan halad előre és a szakaszok néha párhuzamosan is haladnak egymás mellett. Mert ugyanúgy, ahogy egy kisgyermek és egy tini érettségi szinte is eltér egymástól, egy fiatal lélek sem képes sokat tanulni. Még kismértékű erkölcsi fejlődés áll mögötte, ezért még önző, és magukkal ragadják a pillanat kívánságai. Alig törődik azzal, hogy milyen következményekkel járnak tettei a jövőre nézve. Legtöbbször felületes és gyerekes. Egy öreg lélek, amely már sok tapasztalon keresztül érett, nyugodtan alkot ítéletet, komoly képességekkel rendelkezik, előrelátó és mindenekelőtt önzetlen. Ezért nem nehéz megkülönböztetni egymástól a fiatal és az öreg lelkeket. Mert a fejlődés folyamán minden lény azt juttatja kifejezésre életében, ami már megvan benne, amit már lépcsőfokról lépcsőfokra megszerzett és kifejlesztett.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts