2022 november 1.

FEJLŐDÉS tapasztalatok által

A tudás már bennünk él, hogy ISTEN és a LELKÜNK összetartozik, és mindig készek vagyunk egy új tapasztalatra, új megértésre és új "tudatosságra". A tapasztalat, változás és növekedés a kibontakozás építőkövei. IDŐ és ANYAG - ez a két fogalom az életünk keresztje, ezeken keresztül tapasztaljuk meg a megnyilvánuló életet. Az ANYAG a vízszintes tengely, amely által felismerjük és bővítjük a tudásunkat, és a függőleges IDŐ tengely a befolyásoló tényező az anyag-élmény tengelyen. Vagyis az IDŐ - újra és újra – megváltoztatja a FÖLDET, hogy átalakíthasson minket.

Az idők ciklusai lehetővé teszik az élet be- és kiáramlását, úgy a keletkezést, mint az elmúlást, és az élet állandó lüktetését minden dimenzióban. A FÖLD a tapasztalás szintje, az élet befogadása. Az IDŐ a kísérő szellemünk, hogy mindig újra előhívja a tudatos állapotot. A KIBONTAKOZÁS folyamatos növekedés, ciklikus impulzus, megújulás. Az emberi evolúció egy hosszú utazás hét nagy emberi közösségen keresztül, és az ég kíséri és vezeti a sugaraival. Az első két közösségről nincs sok adat, de a továbbiak - a 3. "lemúriai", a 4. "atlantiszi", az 5. "árja" - már ismertek, és mind ezekből a közességekből fejlődött ki a mai emberiségünk. De hogy elérjük céljainkat, - az ősi írások szerint - még egy újabb közességgel és egy újabb kontinensen vezet a fejlődésünk. A nagy korszakok és a kibontakoztató, irányító sugaraik:
  • A lemúriai korszakot az 1., 5. és 7. sugár kísérte a fizikai felépítés, az akarat és a bátorság kibontakoztatása érdekében, hogy elérjük a fizikai tudatosságot, és kifejlődjön a test-tudatunk.
  • Az atlantiszi korszakot a 2. és a 6. sugár kísérte. Ezeknek a sugaraknak a hatásai eredményezték az érzelmek és az elme erejének fejlődését, valamint a fennálló "civilizáció" átalakulását. Az atlantiszi korszakban inkább az érzelmi idealizmus fejlődött ki, és a különböző nemzetek is főként érzelmi alapúak voltak. Így az élet nagyon vallásos volt. Emellett az atlantisziak igen szentimentálisak is, és hajlandóak voltak áldozatot is hozni a szerelemért. Még ma is sokan ezeket a viselkedési formákat élik.
  • A mostani árja korszakban a 3. és 5. sugár kísér minket. Ezeknek az energiáknak köszönhetően bontakozik ki az értelem, így a gondolkodás fontos kifejezőeszközzé vált. A „keresők” az „út" kezdetén még misztikus tudattal élnek, és csak később válik bennük okkult tudatossággá. A mai ember a fizikai tökéletességére helyezi a hangsúlyt, sporttal, testápolással és tudatos táplálkozással. A mai emberiség magasabb szintű tudása egy alapvetően materialista gondolkodásmód, így a civilizációnk túlnyomórészt az úgynevezett "bizonyítható" tudományokból áll.
    A két utolsó civilizáció messze volt - és van - a középtől. Ha a két civilizáció egyesül, vagyis a «közép út», a következő kornak a legjobb eredménye lesz. Az új korszakban az anyagi és a nem anyagi, a látható és a láthatatlan, a kézzelfogható és a szellemi egyformán jelentős lesz, és egy új kultúra alakul ki.
  • A következő, a hatodik korszak a 2. és 4. sugár hatásainak köszönhetően az értelem és az intuíció egyesülése lesz. Ez a kibontakozás lesz az előkészítője a hetedik korszaknak is.
  • A hetedik, utolsó korszakban az 1., 2. és 7. sugár hatásai által a tökéletes emberek megvalósítják az "Isten földi királyságát".
Az isteni tulajdonságok: 1. Akarat, 2. Szeretet, 3. Intelligencia, 4. Harmónia konfliktusokon keresztül, 5. Konkrét tudás, 6. Odaadás, és 7. Szervezettség, az egyesítő erő

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts