2023 április 1.

A Föld bolygón a bolygókkal együtt, járjuk az utakat a fejlődés felé

Napjainkban, a modern civilizációban, magas szellemi és anyagi fejlődést élünk meg, mégis a régi tudomány, vallás és gazdaság rendje változik. Igy küzdünk a ciklus vége ellen, és megéljük az új kor szülési fájdalmait is. De a lépéseink egy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb fejlődés felé visz minket. Sok millió évvel ezelőtt, az őskor sötétségében, az emberiség még csecsemőkorát élte. Az ego érzése még szunnyadt, csak az ösztönök voltak ébren. A lemúriai emberek még teljesen fejletlenek voltak. De ebben az időben már több olyan bolygó is volt a naprendszerünkben, amely sokkal fejlettebb volt. Ezek között voltak olyanok – különösen a Vénusz –, ahol már magasan fejlett lények is éltek. Ezeket a ragyogó megjelenésű isteni lényeket őseink a „Tűz Fiainak” nevezték. Ezek az isteni tanítók a Földön is letelepedtek, hogy az akkor még állatias embereket fejlesszék, a fiatal emberiséget nemesítsék.

Így az emberek képessé váltak a szeretetre és a gyűlöletre, a dicsőségre és a vereségre. De ezzel az új tudással nagy hatalomra tehettek szert, és így hatalmat tudtak gyakorolni a jövő felett is. A fiatalok könnyedén megértették a szellemi összefüggéseket, ám a többiek még ingadoztak, és a szellem és az anyag között maradtak. Mégis, az emberiség gyorsan haladt előre, és megtanulta alkalmazni a tudását. A harmadik, és különösen a negyedik ciklusban az értelem pszichikai és fizikai hatalommá fejlődött. A gondolkodás képessége egyre magasabb képességekhez vezetett, és végül elérte a szellemi gondolkodást is. De az értelem mindig kétélű fegyver, így az atlantisziak orgiákat is rendeztek, és fekete mágiát is űztek. Mivel ismerték és értették a törvényeket, vissza is tudtak élni velük. Ezért vissza kellett vonni a nyilvános lehetőségeket. Egy maroknyi már spirituálisan megvilágosodott emberből, a Bolygó Tanítók választottak egy csoportot, hogy a kozmikus bölcsességeket, az isteni bölcsességeket szolgálják. Őket sok életen át próbára tették, vezették, képezték és erősítették, hogy képessé váljanak az előttük álló feladatokra. Próbára tették az önismeretüket és az önfeláldozásukat, így alakult ki a nagy Világ-Testvériség első szövetsége. (Titkos Tanítások) Ezt a Testvériséget sok millió évvel ezelőtt alapították. Ők az emberiség legidősebb testvérei, a misztériumok őrzői, akik megkapták a bolygónk isteni tervét. A Mester és a Hírvivők időről időre eljönnek a Földre, és inspirálják, vezessék és gondozzák az emberiséget. A Testvériség megszervezte a tanulási központokat, a Lélek Egyetemeit és a Misztériumok oktatását is. Sok százezer év telt már el, sok civilizáció követte egymást, és az emberek szíve ismét elhomályosult. Ezért a Testvériségből újra és újra eljönnek a nagy világtanítók, és hozzák a nagy vallásokat is. (Titkos Tanítások) Nagy tanítók kísérik az emberiség fejlődését, de a tudás, a vallások, a filozófiák, és a tudományos felfedezések mindig csak azt és úgy közvetítik, amit a fejlődésünkkel megértünk.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts