2023 május 1.

A vallások eredete – I. rész

Az emberiség történelme alapvetően annak a története, amikor a nagy szellemi küldöttek elhagyták rejtett lakóhelyeiket, hogy inspiráljanak, segítsenek, és az emberiséget egy újabb szakaszán vezessék és kísérjék. Ma is várjuk az égi küldötteket, hogy kivezessék az emberiséget, az egyre növekvő válságából. Mert a szellemünk halhatatlan és örökké tart, és a fejlődés útján, a céltól célig, szakaszról szakaszra, kibontakozva halad.

Ha a korai kezdetekbe – mintegy egymillió évvel ezelőttre – visszatekintünk, az élet túlélése és az élelem beszerzése nagy nehézsége volt. Ezért a történelmileg legrégebbi rituálék az állat- és növényvilághoz kapcsolódtak, és az emberiség kezdetén, a vallás legkorábbi bizonyítékai is, a halálhoz kötődtek. Kr. e. 4000 és 2000 között, az újkőkor végén, az emberek elkezdtek letelepedni. A folyami oázisokban nagycsaládok, majd falvak, és később a folyóvidékeken még fallal körülvett városok is kialakultak. Így jöttek létre az első ősi vallások a: Sárga-folyó – kínai vallás, Indus – hindu vallás, Nílus – egyiptomi vallás, Eufrátesz és Tigris – mezopotámiai vallás. Mert az ember isteni származásába vetett hit ugyanolyan régi, mint maga az emberiség. A MEGALITIKUS VALLÁS – a halottak kultusza – már az egész világon elterjedt, mert mély a hit, hogy az élet tovább is él. A megalitikus vallás egyik jelképe a menhir (keltául: magas kő). Ezek a függőlegesen felállított, akár húsz méter magas kőoszlopok az emberiség kozmikus eredetére utalnak. A menhirekből kialakított cromlechek vagy kőkörök általában hatalmas méretűek, és sokszor fontos istentiszteleti és gyülekezési helyekhez kapcsolódnak. Ennek a hitnek a bizonyítékaiként épültek a megalitikus sírok, a dolmenek is. A dolmeneket (szintén kelta: kőtábla) négy-hat függőlegesen felállított pillérből és egy-két föléjük helyezett zárókőből alakitották ki a kőkamrás sírot, amit földdel is felhalmazottan. A megalitikus vallás az őskori vallások közé tartozik, és Írországból kiindulva egész Európában, a Földközi-tengeri szigeteken, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Kínában, Japánban, Dél-Amerikában és a Húsvét-szigeteken is elterjedt. A leghíresebb és legnagyobb menhir-kőkör a Salisbury közelében található STONEHENGE a már korábban is létező égi kultuszra, és a Nap és Hold pontos mozgásának az ismeretére utal.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts