2023 október 1.

Az evolúció lépései

Az ókorban minden nagy világvallásban volt egy titkos misztériumiskola is, ha a többség nem is tudott róla semmit. A világi papság semmit sem tudott az ősi bölcsesség tanításáról. Ezek az ősi misztériumok tartalmazzák a teljes „kulcsot” az evolúciós fejlődéshez. Mert a számokba, rituálékba, szavakba és szimbólumokba burkolva rejlik a titok az emberiség eredetéről és sorsáról. Az eredeti tanítást kizárólag sziklatemplomokban vagy földalatti barlangokban, erdőkben vagy hegyi magaslatokon, piramisok kamráiban vagy a templomok kriptáiban voltak! Mert az energiák áramlása annál csendesebb, nyugodtabb, tisztább lesz, minél távolabb van a tomboló tömegtől. Ezért a helyszíneket mindig nagyon gondosan választották ki, de a hivalkodó épületeknek nem volt jelentősége. Az összejöveteleket gyakran akár a szabad ég alatt vagy egy tölgyfa árnyékában is tartották, mint a druidák.

Mindig a nyugalom, a béke és a mély csend helyszínei vonzották a mestereket, és a titkos misztériumok itt tudtak a leghatékonyabban működni. Így a beavatási kamrák magányában jöttek létre azok az erők és áramlatok, amelyek lehetővé teszik a kapcsolatot a magas szellemi lényekkel is. A valóság megismerése a tanulás, a fegyelem és a lassan ébredező bölcsesség révén jön létre. De hogy az élet igazi eredetét megérthessük, valamivel többet kell tudnunk a Földről is. Emlékeznünk kell arra, hogy a Föld élőlény, még ha ezt az igazságot sokan babonának is tekintik. De a Föld, akárcsak mi, születik, él és meghal, hogy aztán egy nyugalmi időszak után a Földet élettel eltöltő lélek újjászülessen. És mégis, a Földre csak úgy tekintünk, mint az emberek, állatok és növények lakóhelyére, hisz nem látunk mást, mint tavakat, hegyeket, óceánokat, és a hóval borított Északi- és Déli-sarkot. Valójában azonban a Földünk egy égitest, amely sok más égitesttel együtt a Nap körül kering, és a Tejút hatalmas rendszerének részét alkotja. És ha felismerjük, hogy egy kis bolygón élünk, amely a tengelye körül forogva a Nap körül kering, akkor rájövünk, hogy – más égitestekkel összehasonlítva – nem vagyunk több, mint egy kis anyaghalmaz. A mi jól ismertnek tűnő Földünk a legsűrűbb formájában kizárólag a fizikai életünk színpada. Ám a magasabb síkok sincsenek messze felettünk, és mindenen áthatolnak. Az anyaggal körülvett életet, a tudatunkat csak akkor tudjuk kiterjeszteni, ha burokról burokra összetörik, hogy aztán a gondolatainkkal a magasba tudjunk emelkedni.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts