2023 június 1.

A vallások eredete - II. rész

Minden út – ha különböző formában is – Istenhez vezet

A szellem leszáll a lélekhez, és a lélek a személyiséghez. Ezt az utat aztán újra járjuk az ellenkező irányba. A hármas – fizikai, asztrális és mentális – embernek meg kell találnia az utat vissza. Az első az eggyé válás, majd a személyiséggel, a lélekkel és később a szellemmel is eggyé lesz. Ez a fokozatos egésszé válás egy tudatos folyamat. A szellem útja lefelé lassú, és több millió évig is tarthat. Így a felfelé vezető útja is hosszú, ugyanis a felfelé irányuló összeköttetésekhez kellenek a rezgési frekvenciák is. Tehát a kapcsolódás csak akkor jöhet létre, ha azonosak a rezgések. A saját vallás útjain járva ugyan – mint keresztény, hindu, buddhista, vagy valami más –, de mindegyik út Istenhez vezet. Nincs a Földünkön olyan ország, ahol ne lenne vallás, mert az határozza meg a történelmet is. Egy országnak az egységéhez három összetevőre van szüksége: az égre, a földre és az emberre.

A legrégebbi vallások Kr. e. 3000 körül: Kína: Kr. e. 3000 körül Kínát a turániak lakták, akik a letűnt Atlantiszról érkeztek. A kivándorlás aztán kiterjedt az egész világra is. Később a mongolok is, akik még a harmadik ciklusban éltek, eljutottak Kínába. Az ősi turániak a mongol vallással együtt EGY VALÓSÁGOT, a Nap és a Hold körforgását imádták. A történelem előtti időkben a különböző vallások együttesen mint ősi tanítások léteztek. Az emberek hittek a szellem, a lélek és a test háromságában, ahogy az újjászületésben is. Az UNIVERZIZMUS 4000 éven át volt a kínai nép közös vallása. Ebből alakult ki később a TAOIZMUS, a KONFUCIANIZMUSHOZ és a KÍNAI BUDDHIZMUS. India volt az egyik első nagy civilizáció Kr. e. 3000 körül. Az indiaiak az Eufrátesz és a Tigris folyók között fekvő Dél-Mezopotámiából érkeztek, és egy régebbi kultúrát hoztak magukkal. Az indiaiak építették fel a sumér birodalmat is Mezopotámiában, és már akkor kidolgozták a csillagok mélyreható magyarázatát és az asztrológiai rendszerét. Kr. e. 1600 körül a nomádok, a harcias pásztorok népe Közép-Ázsiából a Közel-Keletre és Indiába vándorolt. Elpusztították a meglévő kultúrát, és benépesítették Észak-India nagy részét. A bevándorlók fehér bőrű hódítók voltak, és a sötét bőrű lakosságot jobbágyokká és rabszolgákká tették. Az árja bevándorlók kasztjai a harcosok, a tanító papok és a földművelők voltak. De az árják már az ötödik ciklusban éltek, és egy új embertípust alkottak. A VÉDÁK, az árja indiaiak legrégebbi írott emlékei, melyek a bölcsességeket szanszkrit nyelven, India legrégebbi árja nyelvén adják át. A VÉDIZMUS (Kr. e. 1500) volt a BRAHMANIZMUS, majd később – az alapító Siddhartha Gautama révén – a BUDDHIZMUS (Kr. e. 563) és a HINDUIZMUS (Kr. e. 400) alapja. Egyiptom: az egyiptomi vallást a nép vallásának nevezték, és Kr. e. 2955 körül, a két birodalom – Felső- és Alsó-Egyiptom, vagyis a Nílus-völgy és a Nílus-delta – egyesülésekor alakult ki. Egyiptom görögül: a „Nílus ajándéka”. Kr. e. 30-ban Egyiptom római provincia lett, majd Kr. u. 639 körül az iszlám arabok hódították meg. Az istenek és istennők világa az egyiptomi vallásban nagyon összetett és rendezett egység. Ré a napisten, és Ozirisz a holdisten, aki éjszaka világít, és a halottak birodalmának istene is. Ízisz az anyaistennő, Hórusz anyja. A sólyom alakú Hórusz a védelmező, és a harmadik égisten Ré-Nappal és Ozirisz-Holddal együtt. A „HALOTTAK KÖNYVÉBEN” az emberi lélek újjászületéséről és a „Logosz”-hoz való zarándoklásáról olvashatunk. Mind a holttest gondos bebalzsamozása – hogy megóvják a sérülésektől –, mind az ajándékok a túlvilági életre utalnak. A nagy kozmikus istenek vezetnek, és a többi isten az élet különböző feladatait kíséri. Isten Fia, a Mesterek – akik vezetnek, tanítanak és segítik a következő lépést –, és az Angyalok velünk járnak és vigyáznak ránk. A mennyei fény minden színen átsugárzik, így minden szín tovább hozza a fényt az élet összes síkjára is.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts